Oikeus ja kohtuus

“Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei saata olla lakikaan” kuuluu Olaus Petrin tuomarinohje 1500-luvulta. Se sopii eettiseksi ohjeeksi paitsi tuomareille, myös lainsäätäjille, ja muodostaa oman arvomaailmani perustan. Oikeus, kohtuus ja ihmisten yhdenvertaisuus on ohjenuorani kaikessa poliittisessa päätöksenteossa.

Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus tarkoittavat minulle sitä, että ihmisiä on kohdeltava samanlaisissa tilanteissa samalla tavoin. Merkitystä ei ole ihmisen sosiaalisella asemalla, varallisuudella tai niiden puutteella -samalla tavoin kohdellaan kaikkia, herrat ja narrit ovat samalla viivalla, jokainen ihminen on samanarvoinen oli tilanne sitten mukava tai vähemmän mukava.

Valitettavasti meillä Suomessa toiset ovat edelleen tasa-arvoisempia kuin toiset. Joillakin ryhmillä on paremmat ja laajemmat mahdollisuudet saada oikeusturvaa kuin toisilla, asuinpaikasta ja sosiaalisesta statuksesta toiset pääsevät nopeammin lääkäriin kuin toiset, ja käytännön päätöksenteossa sosiaalinen status saattaa vaikuttaa siihen, miten itse asiaa käsitellään. Tämän oikaiseminen kaikilla päätöksenteon tasoilla on tärkein syy siihen, miksi olen mukana politiikassa. Oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden puolesta olen jaksanut taistella aina ja kaikkialla, ja lupaan jaksaa jatkossakin.

 

Jaa facebookissa
Twiittaa