Tavoitteet

 

Sivistys on minulle paljon laajempi käsite kuin opettajien määrä kouluissa tai tutkintojen tehtailu. Sivistys on laajaa ymmärrystä historiasta, maailmasta ja elämän eri ulottuvuuksista ja sen myötä kykyä asettua toisen asemaan. Yhteiskunnan on turvattava paitsi peruskoulu ja tutkintotavoitteisen koulutuksen laatu, myös laaja-alaisesti jokaisen Suomessa asuvan mahdollisuudet kehittyä ja opiskella iästä, asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta, kukin omista tavoitteistaan ja resursseistaan itseään läpi elämän kehittäen. Vapaan sivistystyön, kirjastojen, kulttuurilaitosten ja kansalaisopistojen resurssit on turvattava ja panostettava kaikissa kansanryhmissä erityisesti medialukutaidon, kriittisen ajattelun ja yhteiskunnallisen, vuorovaikutteisen keskustelukulttuurin taitojen vahvistamiseen. Sivistynyt kansakunta on myös paras turva epäasiallista informaatiovaikuttamista vastaan.

 

Ruokaturva on keskeinen turvallisuuskysymys pienelle, pohjoiselle maalle. Kotimainen ruoantuotanto on turvattava paremmin kuin mihin on tähän asti kyetty. Kotimainen ruoka on paitsi turvallista syödä puhtautensa vuoksi, myös kansallinen turvallisuuskysymys. Suomella ei ole varaa luopua omavaraisuudesta ruoantuotannossa – jos näin teemme, pienikin ympäristökatastrofi tai sotilaallinen konflikti saattaa sulkea tuonnin maahamme, eikä peltoja tai karjaa tuosta vaan saada toimimaan uudelleen puhumattakaan katoavasta maatalousosaamisesta. Ruoantuotannon turvaaminen kotimaassa on itseisarvo ja välttämättömyys, jonka turvaamiseen valtion on keksittävä pikaisesti nykyistä kestävämmät keinot kansallisen turvallisuuden nimissä.

 

Oikeusturva ja yhdenvertaisuus Suomessa on edelleen kehittämisen tarpeita niin perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisessa kuin oikeusturvan yhdenvertaisessa saatavuudessa. Yhden oikeusturva ei saa olla toisen oikeusmurha. Tällä hetkellä oikeutta voivat hakea lähinnä rikkaat tai sitten varattomat, joille oikeusapu tarjoaa kattavat oikeusturvapalvelut. Tavallinen, omin varoin oikeusturvavakuutuksen varassa oleva tavallinen, asiansa hoitava kansalainen ei uskalla oikeutta lähteä hakemaan taloudellisen riskin vuoksi. Tähän on saatava muutos.

 

Jaa facebookissa
Twiittaa